"KHÔNG AI BẢO VỆ PHÁP LÝ CHO BẠN


tốt hơn Luật sư của chính bạn"


G I Ớ I T H I Ệ U

C H Ứ C N Ă N G X Ã H Ộ I

“Hoạt động nghề nghiệp của Luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.”

(Điều 3 Luật Luật sư.)

HỖ TRỢ - TƯ VẤN

gg

Mobi 1: 091.7888288

Mobi 2: 034.3636166

“Luật sư phải là người giữ và thắp lên ngon lửa niềm tin vào công lý cho mỗi con người”

- Luật sư ĐINH ĐỨC TRUNG -
Ảnh: Luật sư Đinh Đức Trung tham gia Hội thảo

"Hoàn thiện qui định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003 về bảo đảm quyền bào chữa và quyền hành nghề của Luật sư"

tháng 3 năm 2012 theo Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Hãng Luật TRƯỜNG AN HƯNG có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoạt động không giới hạn lĩnh vực pháp luật và lãnh thổ theo qui định của Luật Luật sư. Uy tín là điều kiện tiên quyết được các tổ chức, cá nhân đánh giá khi sử dụng dịch vụ và là tài sản giá trị cao nhất của Hãng. Hoạt động của chúng tôi nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của các tổ chức cá nhân, tuân thủ qui định của pháp luật.

Nguồn: Luật sư Trường An Hưng

V I D E O

T H Ư V I Ệ N H Ì N H Ả N H

Video Luật sư Đinh Đức Trung tại phiên tòa Hành chính

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Cập nhật tin tức hoạt động của Luật sư Trường An Hưng

Cập nhật tin tức pháp luật trong nước và nước ngoài

L I Ê N K Ế T

THUẾ ĐIỆN TỬ
VĂN BẢN LUẬT VIỆT NAM
DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯVIỆT NAM
DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
CỔNG THÔNG TINĐIỆN TỬ QUỐC HỘI
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ QUẢNG NINH
BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
CỔNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
BÁO TIN TỨCThông tấn xã VIỆT NAM
BÁO NHÂN DÂN
TÌM KIẾM- GOOGLE

B Ả N Đ Ồ